HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobiološki, hemijskih i fizičkih okolnosti

Šta je HACCP (HASAP) - (Sistem menadžmenta bezbednošću hrane) ?

(Hazard Analysis and Critical Control Point)

Da li ste znali da je implementacija HACCP (HASAP) - sistem menadžmenta bezbednošću hrane, obavezna prema Zakonu o bezbednosti hrane, koji je stupio na snagu 10.06.2011. godine, i po tom Zakonu, svi objekti koji se bave proizvodnjom i preradom hrane u obavezi su da uvedu (HACCP) HASAP - sistem menadžmenta bezbednošću hrane ?

HACCP je sistem menadžmenta bezbednosti hrane, koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobiološki, hemijskih i fizičkih uticaja kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. Njegova primena podrazumeva poštovanje standardnih operativnih procedura i uputstava kojima se smanjuju rizici po bezbednost hrane. Ovaj standard ima veliku ulogu i primenu u:

 • Definisanju, ocenjivanju i kontroli opasnosti koje bi mogle da utiču na bezbednost hrane.
 • Uspostavljanju sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane zasnovanom na prevenciji.
 • Svaki zaposleni je informisan o tome šta, kako i kada treba da se uradi u cilju prevencije rizika od kontaminiranja hrane, ali i svoje lične odgovornosti kako bi krajnji korisnik konzumirao zdrav i bezbedan proizvod.

Zabranjen je uvoz svih prehrambenih proizvoda iz drugih zemalja koje nisu proizvedene u skladu sa načelima HACCP - sistema menadžmenta bezbednošću informacija.

Ovo su sedam osnovnih principa sistema menadžmenta bezbednošću hrane (HACCP):

 1. Analiza rizika - identifikuje opasnosti koje bi se mogle sprečiti kako bi se mogle eliminisati i svesti na prihvatljiv nivo. Rizici mogu biti:
  • biološki (mikrobi)
  • hemijski (toksini)
  • fizički (staklo)
 2. Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka - Najpre je neophodno snimiti sve procese, napraviti dijagrame procesa i uspomoć njih odrediti kritične kontrolne tačke u proizvodnji hrane. Od raznih sirovina, preko procesuiranja i otpremanja, do konzumacije od strane kupaca, potencijalni rizici se mogu kontrolisati: kuvanje, pakovanje, hlađenje, detekcija metala.
 3. Uspostvljanje kritičnih principa na kritičnim mestima - Neophodno je označiti kritične granice za uspostavljenu opasnost, odnosno označiti granicu koja razdvaja prihvatljivo od neprihvatljivog.
 4. Principi nadzora - Uspostavljanje sistema nadzora zadatih kontrola/laboratorijsko ispitivanje, da bi se osigurala njihova tačnost/valjanost.
 5. Korektivni postupci - Postupci koje treba primeniti ukoliko nadzor pokaže da kritične kontrolne tačke nisu pod kontrolom.
 6. Uspostavljanje procedure verifikacije - Postupak za verifikaciju validnosti HACCP sistema. Uvođenje dodatnih testova ili paralelnih verifikacija da bi se osiguralo ispravno delovanje pravnih delova sistema prema predviđenim standardima.
 7. Priprema dokumentacije - Sistem menadžmenta dokumentacijom koji tačno beleži detalje svih operacija pripreme proizvodnje, tehnološke aspekte (vreme, temperatura i mikrobiološke parametre), proizvodnja i lične odgovornosti svih zaposlenih.

Prednosti HACCP - sistem menadžmenta bezbednošću hrane:

 • Redukuje pojavu bolesti i trovanja izazvanu hranom.
 • Obezbeđuje snabdevanje stanovnika zdravstveno bezbednim prehrambenim proizvodima.
 • Omogućuje ispunjenje svih zahteva zakonske regulative i efikasniji inspekcijski nadzor.
 • Omogućuje efektivniji i efikasniji rad prehrambenih preduzeća.
 • Povećava konkurentnost preduzeća na svetskom tržištu.
 • Uklanja barijere internacionalne trgovine.
 • Omogućuje efikasno uvođenje novih tehnologija i proizvoda.
 • Povećava profit.

Kontaktirajte nas:

Gospićka 5, Beograd


office@mojstandard.rs


+381-62-253-994


www.mojstandard.rs


PIB: 110544735, Registarski broj/Maticni broj: 64897659

Ako imate pitanja ili vam je potrebno više informacija to možete uraditi preko ovog formulara.